ვარჯიში და კვება

სპორტსმენი იღებს რჩევებსა და მითითებებს სწორი კვების რეჟიმისა და სავარჯიშო სისტემის შესახებ. ასევე რჩევებს თუ რა სპორტული დანამატი შესაძლოა მიიღოს და რისთვისაა საჭირო თითოეულ მათგანი.