ჩვენი ექიმი და მასაჟისტი

კლუბს ემსახურება ცნობილი ექიმი, რომელიც სპეციალიზებულია სპორტულ ტრავმატოლოგიაზე. (ექიმის მომსახურების ფასი დამატებით განისაზღვრება პრობლემის სირთულის მიხედვით, მაგრამ არის გაცილებით დაბალი კლინიკებთან შედარებით.)

ასევე კლუბს ემსახურება მასაჟისტი.